HARTSLAG NU
Bent u al aangemeld?DOWNLOAD BOEKJE 108
AED locaties
Volendam en Edam >>
De 5 punten van EHBO
Let op gevaar >>
Snelheid van reanimeren
Luister hier naar het ritme en klik op het stiptje bij 112.

OPENINGSAVOND HERHALINGSSEIZOEN 2018-2019 - 19.30 UUR
VOOR ALLE LEDEN VERPLICHTE HERHALINGSLES
Donderdag 13 september 2018
AULA DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

BEGINNERSCURSUS START 19 SEPTEMBER 2018

Bent, of kent u iemand die wil deelnemen aan een Beginnersopleiding EHBO?
Vanaf woensdag 19 september a.s telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Don Bosco College kunt u zich voorbereiden op het examen dat na maximaal 20 lesavonden wordt gehouden. Kosten 195 euro per persoon; informeer bij uw zorgverzekeraar over het (deels) vergoeden van de kosten. Aanmelden kan via volendamehbo@gmail.com.

WILT U EEN OPLEIDING VOLGEN?

Onze EHBO-verenigingen biedt haar leden de kans om deel te nemen aan een opleiding tot Kaderinstructeur of Lotusslachtoffer. Hebt u interesse? De vereniging stelt hiervoor geld ter beschikking. Mail naar onze penningmeester hans.schoorl@hotmail.nl en vraag naar de voorwaarden.

GEZOCHT COLLECTE- COÖRDINATOR NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING

Erwin Posthumus hoopt van harte dat iemand het stokje van hem wil overnemen. Hij zal namelijk voor de laatste keer de collecte ten bate van de Nederlandse Brandwonden Stichting coördineren. Wie wil hem in de drie weken voorafgaand aan de jaarlijkse collecte, 'n paar uur per week helpen en de informatie tot zich nemen zodat volgend jaar de organisatie in uw handen is.

Al sinds jaar en dag organiseert onze EHBO-vereniging deze jaarlijkse, landelijke collecte. In Volendam is de geef-bereidheid altijd zeer goed en dat proberen wij zo te houden; vanuit onze vereniging hebben wij destijds medewerking toegezegd en bij elke beginnerscursus wordt dit onderdeel benoemd. Iedereen kan 'n keer aan de beurt komen om met de collectebus 'n straat of wijkje te lopen.

Met ruim honderd collectanten wordt dan het hele dorp huis aan huis bezocht en een bijdrage gevraagd voor de Brandwonden Stichting. Met de opbrengst worden nog steeds nieuwe onderzoeken gedaan om met de meest moderne technieken brandwonden zo goed en zo snel mogelijk te behandelen en te herstellen.

Voelt u zich geroepen om deze taak op u te nemen? Al met al betreft het gedurende totaal 6 weken een paar uur van uw tijd. U doet het niet alleen, want er is een goed geolied team om deze klus samen te klaren. U kunt zich melden via het secretariaat: volendamehbo@gmail.com

RK EHBO-vereniging "St. Willibrordus" Volendam weer 18 nieuwe leden rijker

Op dinsdag 8 mei 2018 werd in De Jozef de jaarvergadering van de RK EHBO-vereniging "St. Willibrordus" gehouden. Tijdens deze vergadering werden traditiegetrouw de pasgeslaagde leden in het zonnetje gezet. Cursusleider Jaap Zwarthoed had voor iedereen een persoonlijk woordje op papier gezet; hierin beschreef hij o.a. het verloop van de cursus, de extra les op zaterdag voor degenen die niet zeker waren van zichzelf, de examenstress en het in eerste instantie met vlag en wimpel zakken van een van de cursisten, die vervolgens niet kwam opdagen bij een speciaal voor hem georganiseerde extra les, maar bij het herexamen uiteindelijk wel glorieus wist te slagen, al was het Jaap een raadsel hoe.

Een groot applaus was er voor Marah Illia, een vluchtelinge uit Syrië, die de Nederlandse taal nog niet geheel machtig was, waardoor het behalen van een EHBO-diploma extra werd bemoeilijkt. Desondanks bezocht zij trouw alle cursusavonden, samen met haar zoon die als tolk fungeerde.  Met gebarentaal, veel handen- en voetenwerk en persoonlijke assistentie van Gré Veerman lukte het haar uiteindelijk om zich de lesstof eigen te maken. Zij slaagde glansrijk. Een uitzonderlijke prestatie.

Het bestuur van de EHBO-vereniging is trots op al haar leden. Het ledenaantal blijft ieder jaar nagenoeg gelijk. Vorig jaar rond deze tijd hadden nog maar twee personen zich aangemeld voor de beginnerscursus en zag het ernaar uit dat deze niet door zou gaan. Na de zomer stroomden de aanmeldingen echter binnen en stonden er ineens achttien gemotiveerde cursisten op de stoep van het Don Bosco College. Om met de woorden van voorzitter Cor Tol te spreken: "Onze gemeente wordt steeds veiliger en dat is een goede zaak." Wilt u ook een EHBO-cursus volgen, neem dan contact op met de secretaris, Jeanette Kes-Veerman, via e-mail volendamehbo@gmail.com. Voor meer info: www.ehbovolendam.nl.

AED-apparaat buiten de Vincentiuskerk en in Mariakerk

Sinds kort zijn beide kerken in Volendam voorzien van een AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator). De kosten hiervan zijn voor een deel door het kerkbestuur opgehoest.

De kasten waarin de AED’s zitten zijn verzorgd door EHBO-vereniging St. Willibrordus Volendam, die tevens voor de aanschaf zorgdroeg. Hans Jonk (Chef), de kerkmeester van de parochie HH Maria en Vincentius, is blij dat beide kerken nu over een AED beschikken.

In de Mariakerk hangt deze binnen en kan gebruikt worden als de kerk geopend is. In de naaste omgeving (o.a. bij de huisartsenpraktijk van dokter Agatha Schilder) hangt een AED die 24 uur per dag bereikbaar is. In de naaste omgeving van de Sint Vincentiuskerk was nog geen AED voor 24/7. Daar is nu dus verandering ingekomen. Bij de zij-ingang van de Vincentiuskerk (bij het pad naar de begraafplaats), hangt het AED-apparaat.

 
 
 


Promotieclip Eerste Hulp
klik hier >>


AED bij u in de buurt!
klik hier >>