HARTSLAG NU
Bent u al aangemeld?

AED locaties
Volendam en Edam
De 5 punten van EHBO
Let op gevaar
Snelheid van reanimeren
Luister hier naar het ritme
Boekje 109
Download hier boekje 109

EHBO-CURSUS BIJWONEN?

Op woensdag 3 oktober 2019 gaat een nieuwe beginnerscursus van start; dit alles volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis Den Haag; wilt u deelnemen? Gedurende maximaal 20 avonden van 19.30 tot 21.30 uur worden de cursisten voorbereid op het examen in maart 2020. Stuur een mail naar volendamehbo@gmail.com en u krijgt alle gegevens toegestuurd. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de cursuskosten €195,=. Informeer daarover bij uw verzekering.

Wilt u leren reanimeren en de AED bedienen? Stuur een mail naar volendamehbo@gmail.com en u ontvangt nadere informatie.

EHBO-OEFENING BIJ DON BOSCO COLLEGE

In de avonduren op dinsdag 14 mei jongstleden werd een grote EHBO-oefening gehouden op het plein voor het Don Bosco College aan de Heideweg te Volendam. Een groot aantal Lotus-slachtoffers lag in en rond een OV-bus die in aanrijding was gekomen met twee personenauto’s. Via de telefoonboom werden de leden van de Parate Groep van EHBO-Volendam opgeroepen en konden op adequate wijze alle slachtoffers helpen. Opnieuw zeer leerzame en zinvolle oefening waaraan ook twee zeer recent geslaagde cursisten meededen!

 

HERHALINGSSEIZOEN 2019-2020

Openingsavond donderdag 12 september 2019 om 19.30 uur in de Aula van Don Bosco College voor alle leden  een verplichte herhalingsles. De oproepen voor de herhalingslessen treft u aan in verenigingsboekje 110 dat eind augustus wordt uitgebracht.

RK EHBO-vereniging St. Willibrordus is partner van HartslagNu, het alarmeringssysteem bij reanimatie in Nederland. 

Belt iemand 112 bij het vermoeden van een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd, dan roept dit systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te reanimeren óf de dichtstbijzijnde AED te halen die is aangemeld bij het systeem.

RK EHBO-vereniging St. Willibrordus zet zich in om ervoor te zorgen dat in Volendam en Edam voldoende burgerhulpverleners en AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu. Zo krijgen slachtoffers in Volendam en Edam snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is.

 

BESTUURSWIJZIGING

Tijdens Jaarvergadering 2019 van RK EHBO Sint Willibrordus was een wisseling binnen het bestuur. Penningmeester Hans Schoorl geeft na 20 jaar het stokje over aan Regina Schilder-Kemper; zij is binnen de vereniging bekend als Kaderinstructeur en van huis uit goed met “cijfers en getallen”. Wij heten Regina hartelijk welkom binnen het bestuur.

 

Contributie 2019 al betaald??

Gelieve vóór uiterlijk 31 mei a.s. de contributie over 2019 over te maken op bankrekening NL46RABO 03156 21028 ten name van EHBO Sint Willibrordus Volendam onder vermelding van uw achternaam, voorletters en adres. Ieder lid betaalt per jaar € 27,50

 

PASGESLAAGDE LEDEN IN HET ZONNETJE GEZET

Op dinsdag 7 mei 2019 werd in De Jozef de jaarvergadering van de RK EHBO-vereniging "St. Willibrordus" Volendam gehouden. Tijdens deze vergadering werden traditiegetrouw de pasgeslaagde leden in het zonnetje gezet. De cursusleider had voor iedereen een persoonlijk woordje op papier gezet. Hierin beschreef hij o.a. de beweegredenen van eenieder om een EHBO-cursus te hebben willen volgen. Zo was er een drietal dames studerend aan de iPabo dat graag wilde leren hoe te handelen als kinderen uit hun klas iets overkomt. Een jongeman, werkzaam als schilder, vond dat het tijd was om zijn EHBO-kennis uit te breiden, zodat hij direct hulp zou kunnen bieden als er op de bouw ongelukken gebeuren. Er was een jonge moeder bij die met name het theoretische gedeelte van de cursus heel interessant vond en misschien wel opgeleid wil worden tot kaderinstructeur.

Kortom: iedereen had zo zijn eigen redenen om te starten met de EHBO-beginnerscursus. Uit handen van de voorzitter kregen, in omgekeerde volgorde van het alfabet, Frances Veerman, Danny Veerman, Monique Smit, Roos Schilder, Manon Molenaar, Jolanda Mol-Overweel, Kim Karregat, Shannon Karhof, Michèle Hamstra en Alex Bootsman het felbegeerde diploma uitgereikt. De cursusleider en zijn assistenten werden hartelijk bedankt voor hun inzet.

 

CHEQUE VAN DE BOORTOREN

Op donderdag 16 mei jl. werd door de Boortoren een cheque van 500 euro overhandigd aan voorzitter en secretaris van onze vereniging; Dit, vanwege het 25 jarig bestaan van de Boortoren; een prachtige geste die goed besteed zal worden ten gunste van EHBO-Vereniging Sint Willibrordus

 

WORDT U ONZE NIEUWE VOORZITTER?

Onze voorzitter Cor Tol heeft aangegeven zijn taken als voorzitter in 2020 echt neer te willen leggen en stelt zich derhalve niet meer herkiesbaar. Het bestuur is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Welke minstens zo enthousiaste vrijwilliger meldt zich aan om Cor in 2020 te vervangen?

Als je geen moeite hebt met het toespreken van een groot publiek en het uitreiken van diploma's en onderscheidingen is het bestuur van RK EHBO-vereniging “St. Willibrordus” op zoek naar jou! Schroom niet en meld je aan via volendamehbo@gmail.com.

 
 


Promotieclip Eerste Hulp
klik hier >>