OVER VRIJSTELLING VAN DE HERHALINGSVERPLICHTING

Ieder EHBO-lid moet jaarlijks zijn/haar EHBO-competentie bewijzen.
Een formeel recht op vrijstelling van onderdelen bestaat niet.
Om medische redenen wordt wel eens vrijstelling verleend voor het volgen van bepaalde lessen.
Die vrijstelling kan onmogelijk gelden voor de lessen waarin de vitale functies worden behandeld. (AED en Reanimatie)
Voor de overige lessen wordt van alle EHBO-leden verwacht dat men die op een andere dag zal bijwonen.

Een automatische vrijstelling is er NOOIT.

Ons herhaalseizoen loopt vanaf september t/m februari.

Aan het einde van een seizoen bepaalt het kaderteam of iemand aan de competentie-eisen heeft voldaan.