LESSCHEMA HERHALINGSSEIZOEN 2017 - 2018

Op dit moment zijn er geen herhalingslessen.

  Over vrijstelling van de herhalingsverplichting
  Herhalingsrichtlijnen