GELE KAART

AED BEDIENAAR IN HUIS? MAAK HET ZICHTBAAR!

Met deze kaart kunt u voor uw directe woon– en/of werkomgeving kenbaar maken dat er iemand in de buurt is die weet hoe de AED bediend moet worden. In geval van nood scheelt dit belangrijke minuten.

Uit de recente publiciteit, o.a. van de Nederlandse Hartstichting, blijkt dat elke minuut telt en dat het aantal geslaagde reanimatiepogingen sterk kan toenemen. Ook is op de kaart te zien waar de actuele informatie over AED's in Volendam te vinden is. Hang deze dus zichtbaar op, achter het (boven) raam of bij de voordeur!