ERE LEDEN

Onze 36 ereleden per mei 2019

Leden, ouder dan 65 jaar en langer dan 25 jaar lid van onze vereniging, worden tot erelid benoemd. Men wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en is vrijgesteld van de herhalingsverplichting en contributiebetaling. De geldigheid van het EHBO-diploma vervalt, wanneer men niet meer actief deelneemt aan de herhalingslessen. Als het diploma vervalt, wordt men ook uitgeschreven als lid van de Nationale Bond voor EHBO te Eemnes. Wel blijft men lid van onze vereniging en ontvangt men 2 x per jaar ons verenigingsboekje.


Henk Binken
Tinie de Boer-Plat
Tom Bond
Lou Deen
Cees Dijkgraaf
Pim Eijlander
Afra Jansen Steur
Cees Jonk
Willem Jonk
Thea Kap - v. Wattingen
Evert Karregat
Jan Kemper
Cees Keuken
Evert Koning
Kees Koning
Kees Kras

Theo Kras
Jannig Kroon - Koning
Dick Kwakman
Kees Meiden, van der

Cees Molenaar
Jaap Molenaar
Jaap Mooijer
Jaap Mossel
Henk Nek, van
Jan Nieuweboer
Bram Pegt
Pauline Pegt-Abramski
Jan Schilder
Anneke Schilder - Steur
Jan Schokker
Cees Smit
Bruin Tol
Cor Tol
Nel Tol - Kwakman
Aaf Tol - Sier
Agie Tuyp - Tol
Hein Veerman
Jack Veerman
Crelis Waayer

ERELEDEN, hoe zat het ook alweer.
Sinds een aantal jaren hanteren wij voor het Erelidmaatschap de volgende regel:  Ben je 65 jaar of ouder en langer dan 25 jaar lid van onze vereniging? Dan ben je  voortaan vrijgesteld van de herhalingsverplichting. Wil je echter het EHBO-diploma geldig houden, dán ben je verplicht om jaarlijks álle lessen bij te wonen.  De betalingsverplichting van de contributie komt te vervallen, maar  een donatie aan de verenigingskas mag altijd!

Alleen nog als AED/bediener/vrijwilliger reanimatie beschikbaar zijn??
Als je  als erelid niet langer het complete EHBO-diploma geldig wilt houden, maar wél beschikbaar wilt blijven als vrijwilliger Reanimatie/AED-bediener, kun je via de Reanimatiegroep van  Kaderinstructeur Jaap Zwarthoed wél  jaarlijks de reanimatieherhalingsles bijwonen.  Aanmelden via jaaptroet@quicknet.nl

Nadere uitleg over voorwaarden EHBO-onderscheidingen

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen: tijdens de 1e Algemene Herhalingsles, tevens opening van het EHBO-herhaalseizoen, worden weer een aantal leden van onze EHBO-vereniging gehuldigd vanwege langdurig lidmaatschap. In 2018 zal de eerste les georganiseerd worden in het Don Bosco College op donderdag 13 september om 19.30 uur in de aula van de school.
Deze les telt mee als verplichte herhalingsles en daarbij worden dus ALLE leden geacht aanwezig te zijn!! Hieronder het overzicht zoals door de Nationale Bond voor EHBO wordt gehanteerd alvorens iemand voor “een speldje” in aanmerking komt. Voor nadere informatie kunt zich uiteraard altijd wenden tot ons secretariaat via volendamehbo@gmail.com.

aantal jaren lid - Soort onderscheiding
20 jaar - Bondsinsigne in Brons
35 jaar - Bondsinsigne in Zilver
45 jaar - Bondsinsigne in Goud