RK EHBO Sint Willibrordus gaat samenwerken met Ambulance Amsterdam

Ambulance Amsterdam zoekt de samenwerking met lokale burgerhulpverleningsorganisaties om de kans van overleven te vergroten voor de burgers met een acute circulatiestilstand. De aanrijdtijden van de ambulances zijn over het algemeen binnen de norm van vijftien minuten. Voor een reanimatie is dit echter te lang waardoor de samenwerking met burgers noodzakelijk is.

Bij acuut hartfalen is het van groot belang dar er zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen zes minuten) gestart wordt met het opstarten van een reanimatie. Hoe sneller er ook een Automatische Externe Defibrillator (AED) ter plaatse kan zijn en ingezet wordt, hoe groter de kans van overleven voor de patiënt.

Directeur Jan Pierik van Ambulance Amsterdam en voorzitter Cor Tol van ondertekenen het convenant

Om dit te bewerkstelligen is Ambulance Amsterdam, de verzorger van ambulancediensten in onze regio, het project Burgerharthulp gestart: een oproepalarmeringssysteem om de burgers en AED zo spoedig mogelijk ter plaatste te laten komen. In Volendam is hierbij de samenwerking gezocht met RK EHBO Sint Willibrordus wat geresulteerd heeft in het ondertekenen van een convenant. In dit document worden afspraken gemaakt over de opleiding en kwaliteitseisen van deelnemers aan dit project.