CONTACT

Jeanette Kes-Veerman
secretaris
Tjalk 8, 1132 GX Volendam
Tel.: 0299-363813
volendamehbo@gmail.com

IBAN: NL 46 RABO 031 56 21 028
NL03 INGB 0004 428 598
Kamer van Koophandel 40624911